Virtuelna radionica – “Profilaksa RSV infekcija palivizumabom (Synagis®)“

Posted on

Obavještavmo vas da će se 05.05.2021 u 17.00h u organizaciji Udruženja neonatologa i intenzivista u FBIH i kompanije Abbvie održati virtuelna radionica pod nazivom Profilaksa RSV infekcija palivizumabom (Synagis®)

Radionica će biti bodovana od strane Ljekarske-Liječničke komore KS, za učesnike 5 bodova, a za predavače 10 bodova.

 Preuzmite pozivnicu i program radionice i pratite link za registraciju. 

Trackback from your site.